Coronamaatregelen

Al geruime tijd heeft onze regering maatregelen genomen in onze strijd tegen het COVID-19 virus. 
De uitbraak van het virus beïnvloedt in grote mate het dagelijks leven, zo ook onze bedrijfsvoering. 

Fysiek contact beperken.
De gezondheid van onze relaties en medewerkers staat voorop en daarom volgen wij het advies van 
het RIVM op om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. 
Op ons kantoor en de bouwlocaties zijn de hygiëneregels aangescherpt en een deel van de medewerkers werkt thuis. 

O ns kantoor is op dit moment nog open en bemand. We beperken echter het hand-op-hand contact. De zaken gaan gewoon door, maar fysieke afspraken beperken we zoveel mogelijk. Uiteraard zijn we per mail en telefonisch bereikbaar.

Mogelijke vertraging in de uitvoering van werken

De ontstane crisis en de daarbij behorende maatregelen zullen naar verwachting ook gevolgen hebben voor de uitvoering van onze lopende werken. Hoewel de werken op dit moment nog doorgang vinden, doen zich als gevolg van het coronavirus omstandigheden voor die maken dat vertragingen in de uitvoering van het werk kunnen optreden en deze uiteindelijk resulteren in een verlenging van de bouwtijd. Omstandigheden die daartoe bijdragen zijn bijvoorbeeld vertragingen in leveringen van materialen en een beperkte inzet van eigen personeel en personeel van ketenpartners. Ook de door de overheid gedane dringende oproep aan bedrijven en hun personeel om op een bepaalde wijze te werken – denk aan het houden van afstand, zoveel mogelijk thuiswerken waar mogelijk,  en thuis blijven bij verkoudheidsklachten – heeft tot gevolg dat minder efficiënt of soms ook even niet gewerkt zal kunnen worden. Het is in de huidige situatie niet mogelijk om daarvoor direct of op termijn alternatieven te vinden. Hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen is op dit moment niet in te schatten, maar wij gaan er van uit dat u begrip heeft voor de ontstane situatie en onze gerechtvaardigde belangen.

Tot slot.
We volgen de berichtgeving van het RIVM en de overheid op de voet en beoordelen dagelijks of wij onze werkwijze als gevolg van eventuele verdere maatregelen die in werking treden, moeten aanpassen. Uiteraard doen wij tegelijkertijd onze uiterste best om de lopende werken zo goed mogelijk door te laten lopen.

Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze onzekere tijd. Pas goed op elkaar!